JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24
tel: 033/586-773